Home ROVINA stavební a.s.

Rovina stavební a.s.

Rovina a.s.

Rovina stavební a.s. zaujímá významné místo mezi stavebními organizacemi v moravském regionu a působí po území celé České republiky. Společnost vznikla 1.12.2016 jako dceřinná společnost Roviny, a.s., která byla založena v roce 1996 jako specializovaná organizace pro výstavbu vodohospodářských staveb. V průběhu působení byla činnost firmy rozšířena o provádění pozemních, průmyslových a inženýrských staveb. V současné době je rozhodujícím předmětem činnosti provádění a komplexní zajištění všech druhů staveb včetně technologických celků, jejich uvedení do provozu a vystavení příslušných dokladů tj. protokolů, revizí a osvědčení o jakosti a kompletnosti provedené montáže. V současné době firma rozšířila působnost o bezvýkopové opravy a rekonstrukce podzemních trubních vedení BERSTLINING. Dále společnost zakoupila a provozuje technologii pro výrobu a opravy šnekových čerpadel a šnekových turbín pro vodní elektrárny.

 

Společnost je držitelem certifikátů: EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001 a vlastní veškerá oprávnění potřebná k výkonu své činnosti. Zajišťuje dodávky od jejich projednání přes jejich realizaci až po zajištění kolaudačního rozhodnutí.


Pro podrobnější informace navštivte prosím naši internetovou prezentaci  www.rovina.cz