Home ORTIKA a.s.

ORTIKA a.s.

ortika

Společnost ORTIKA, a.s. vznikla v roce 1997 a jejím hlavním oborem činnosti je výroba a distribuce zdravotnických prostředků (ZP) třídy I., skupiny 04 - výrobky ortopedicko - protetické. Vyrábíme širokou škálu trupových končetinových ortéz a bandáží. Výrobky naší společnosti jsou plošně distribuovány po celé ČR, trh je zpracován obchodními zástupci. Naše společnost je rovněž zaměřena na zahraniční trhy a cca 30 % našich výrobků směřuje do zemí EU.

Mezi hlavní odběratele patří nemocnice, ústavní a soukromé lékárny, výdejny zdravotnických potřeb (mající statut nestátního zdravotnického zařízení). Všechny námi vyráběné výrobky splňují legislativní požadavky (registrace MZ, cenová regulace MF, zahrnutí do katalogu VZP). Výrobky mají klinické hodnocení a na každý výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

ORTIKA a.s. obchodně pokrývá 50 % trhu v České republice, má dlouhodobě zabezpečeno více než 1100 odběrných míst u státních i nestátních zdravotnických zařízení a výdejen zdravotnických potřeb.

ORTIKA a.s. vyváží své výrobky do zemí EU, zejména do Rakouska, Německa, Itálie, Polska a Slovenska.

V roce 2010 založila ORTIKA a.s. společnost Moravská protetika s.r.o., která se zabývá výrobou individuálních protéz a provozováním rehabilitačního centra, pomáhajícího tělesně postiženým pocientům k návratu do života.

ORTIKA a.s. je vlastníkem společnosti SIJA - obchodní s.r.o., která je vlastníkem síťě lékáren a prodejen zdravotnických prostředků.

Společnost je certifikována dle norem ISO 9001 - 2008.

Pro podrobnější informace navštivte prosím naši internetovou prezentaci www.ortika.cz